Tuesday, August 5, 2008

Hadharah dan madaniyyah

Hadharah dan madaniyyah

"Kalau kita tidak ingin mengikut kemajuan Barat, maka buang sahaja TV kamu, kereta kamu ke dalam sungai"kata satu pihak yang membela kebudayaan asing dengan cara yang dia sendiri tidak faham

" Semua benda dari Barat biasanya menghasilkan kemusnahan dan bencana dalam hidup manusia lihat sahaja internet ada laman web lucah, manakal TV pula banyak hiburan dan rancangannya terdapat banyak unsur budaya kuning" kata suara sumbang kedua Semoga artikel hadharah dan madaniyyah ini dapat mengurai kekalutan ini...

Budaya Barat atau Budaya Timur?

Pengaruh budaya asing (budaya kuning) terhadap muda-mudi semakin parah. Bermula dari cara berpikir, gaya berpakaian, penampilan, sehingga kepada pada bentuk kesenian pun hampir semuanya berkiblat kepada budaya Barat. Hal ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, media cetak maupun dalam program TV. Melihatkan kaum muda mudi yang banyak hanyut dengan dunia hendonisme mereka, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak

melakukan teguran terhadap program realiti TV. Kemudian Tun Dr Mahathir menyokong dengan memberikan komentar bahawa program ini amat bercanggah budaya Timur.

Tulisan ini mengupas untuk melihat bagaimana sebenarnya budaya dilihat dari kaca mata ajaran Islam, sebagai sebuah cara hidup yang lengkap.

Budaya Asing atauTimur ?

Allah SWT menjadikan manusia hidup di dunia ini untuk dapat mendapat kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kenikmatan dunia (lihat QS. Al Qashash 77). Perkara ini akan hanya dapat dicapai hanya dengan menjadikan hidup manusia semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Ini bermaksud bahawa hidup manusia itu dalam rangka tunduk, patuh, dan taat kepada aturan Allah. Dia berfirman:

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku [TMQ Adz-Zariyyat 51: 56]

Dengan demikian hakikat hidup manusia adalah ibadah dan apa jua perbuatan yang dilakukannya mesti didasarkan kepada Islam. Sebab, orang yang akan berbahagia di sisi Allah SWT hanyalah mereka yang menerapkan Islam secara syumul baik dalam perkara keyakinan mahupun perilakunya, termasuk di dalam aspek budaya (Hadharah). Tegas sekali perintah Allah SWT di dalam Al Quran :

”Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah ; sesungguhnya itu musuh bagi kamu yang terang nyata.” [TMQ Al-Baqarah 2:208].

Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat tersebut dengan menyatakan

Bahawa Firman Allah yang memerintakahkan semua orang beriman yang yakin untuk melaksanakan seluruh cabang iman dan hukum-hukum Islam dan meninggalkan larangannya semampu mungkin. Tambahan pula 'Masuklah kalian kedalam syariat agama yang dibawa Muhammad SAW, dan janganlah kalian mengabaikan sedikit pun dari syariat tersebut' (Tafsirul Qur`anil 'Azhim, jilid I, hal. 209 - 210).

Jadi, Allah SWT mewajibkan kepada orang yang benar-benar beriman untuk terikat dengan peraturan Islam dalam segala hal, termasuk dalam persoalan budaya. Budaya Barat ataupun Timur bila bertentangan dengan ajaran Islam wajib disingkirkan, sesaui dengan maksud dalam ayat tadi, semua itu termasuk jalan ke dalam jejak langkah .

Tanpa mengira siapa yang mengamati Budaya Timur di negara ini, pasti akan menyimpulkan bahawa banyak budaya Timur yang bertentangan dengan Islam. Berapa banyak tayangan wayang yang mengajarkan kebudayaan Hindu (wayang kulit), tarian-tarian daerah pun tidak kurang mempertontonkan aurat (menorah), muzik timur tidak terlepas dari goyangan 'pinggul' si biduanita yang mengalunkannya, dan adanya unsur pemujaan (kuda kepang). Ini tidak termasuk

tayangan-tayangan keluaran tempatan yang teracuni oleh budaya asing. Jadi, masalahnya bukan Timur atau Barat. Tetapi terletak pada nilai-nilai yang menjadi asas dan terkandung di dalamnya. Apalah artinya budaya timur kalau ternyata sekedar hasil ciplakan budaya Barat non Islam. Apalah ertinya budaya Timur bila bertentangan dengan ajaran Islam. Bila hal ini diteruskan juga, yang akan terjadi adalah kepedihan dan nestapa di akhirat, serta kerusakan interaksi antara manusia di dunia ini. Budaya yang didasarkan pada aqidah dan peraturan buatan manusia (makhluk yang serba kurang, serba memerlukan, dan serba lemah dibandingkan dengan Allah SWT Penciptanya) sama sahaja dengan menempuh jalan syaithan yang membawa kekejian. Firman Allah SWT :

Syaitan itu menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan kepapaan (jika kamu bersedekah atau menderma) dan dia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji (bersifat bakhil kedekut); sedang Allah menjanjikan kamu (dengan) keampunan daripadaNya serta kelebihan kurniaNya dan (ingatlah), Allah Maha Luas limpah rahmatNya, lagi sentiasa Meliputi PengetahuanNya. [TMQ Al-Baqarah, 2 : 268].

Budaya: Hadharah dan Madaniyah

Dalam berbagai tulisan, kebudayaan bererti sebagai hasil dari cipta, inisiatif dan rasa manusia atau keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Berdasarkan cara pandang sekular, budaya dalam makna tersebut haruslah bersifat anthroposentris. Maksudnya, segala sesuatunya lahir dari manusia. Seluruh agama -termasuk Islam - pun didudukkan sebagai budaya yang merupakan produk pemikiran manusia.

Berlainan sekali dengan orang yang menjadikan Islam sebagai kepemimpinan ideologi (qiyadah fikriyah) melihat bahawa dalam 'budaya' itu ada 2 hal berbeda. Pertama, Hadharah dan kedua madaniyah. Hadharah diberi makna sebagai kumpulan pemahaman tentang kehidupan, sementara madaniyah merupakan perkakasan fizikal berupa benda-benda hasil karya manusia yang digunakan dalam kehidupannya (Nizhamul Islam, hal. 59). Berdasarkan pengertian tadi, ideaidea, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan hukum-hukum serta adat istiadat termasuk ke dalam Hadharah. Sedangkan contoh madaniyah adalah seluruh peralatan fizikal dapat dilihat, dirasa, disentuh, dan dipergunakan, seperti kilang, bangunan pencakar langi, rumah, kereta, motorsikal, komputer, lampu, candi, masjid, gereja lukisan, kain batik, kancing baju, dll.

Hadharah akan berbeda-beda sesuai dengan aqidah dan hukum yang melahirkannya. Bila aqidah dan hukum yang melahirkan Hadharah tersebut adalah Islam maka Hadharah tersebut merupakan Hadharah Islam. Sebaliknya bila Hadharah itu lahir dari selain Islam maka Hadharahnya menjadi Hadharah bukan Islam, dan tentu saja bertentangan dengan Islam.

Dalam aspek keyakinan misalnya, pemahaman bahawa Allah adalah Zat yang memberi rizki, Maha Pemurah dan Maha Gagah yang dimanifestasikan dengan senantiasa memohon rizki kepada-Nya dan berlindung kepada-Nya saja merupakan Hadharah Islam. Sementara, keyakinan bahawa ada kekuatan lain seperti Penunggu laut sehingga perlu pesta puja pantai supaya nelayan memperoleh rizki atau pesta menuai untuk memuja semangat padi, semuanya adalah

hadharah kufur yang terkandung dalam budaya Timur.

Begitu juga pemikiran bahawa manusia perlu menutup aurat merupakan Hadharah Islam. Sebab ianya merupakan perintah Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Sementara, pemikiran bahawa manusia itu bebas bertingkah laku hingga wanita boleh berpakaian mini dalam kehidupan umum di tengah-tengah masyarakat, mengikuti

trend yang mengundang berahi, berpakaian ketat dan tipis serta berlenggang-lengok semasa bernyanyi di hadapan umum adalah bukan Hadharah Islam.

Manakala dalam bidang ekonomi, hukum-hakam dalam perekonomian tidak boleh mengambil riba merupakan Hadharah Islam kerana Allah SWT telah mengharamkannya. Nabi pun menjelaskan betapa besar dosa pelaku riba yang bahkan melebihi dosa seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya! Sebaliknya, amalan riba telah menjadi budaya di tengah kehidupan sekarang merupakan Hadharah bukan Islam.

Contoh lain, dalam bidang pergaulan, Allah SWT melarang kaum muslimin mendekati zina (lihat QS. Al Isra 32) dan Nabi melarang seseorang berkhalwat (menyendiri) dengan wanita kecuali disertai mahramnya. Ini menunjukkan bahawa Hadharah Islam yang berkenaan dengan interaksi laki-laki dan perempuan ada peraturannya tersendiri. Jadi, hubungan laki-laki dengan perempuan sebelum menikah, budaya bergaul bebas dan bersekedudukan tanpa nikah adalah bukan

Hadharah Islam. Dalam bidang kenegaraan pun demikian. Gagasan tentang paham kebangsaan (nasionalisme) bukan Hadharah Islam. Islam tidak mengenal paham seperti ini. Malah Rasulullah SAW bersabda :

"Bukan dari golongan kami orang-orang yang menyeru kepada 'ashabiyyah (nasionalisme / sukuisme), orang yang

berperang karena 'ashabiyyah serta orang-orang yang mati karena 'ashabiyyah" (HR. Abu Dawud).

Walhasil, segala perkara yang menyangkut Hadharah hanya ada dua kemungkinannya, Islam atau bukan. Bila 'budaya' yang merupakan Hadharah tersebut berdasarkan aqidah Islam dan digali dari hukum-hukumnya maka itulah yang harus diambil. Sebaliknya, segala hal yang bertentangan dengan Islam dan atau lahir dari aqidah serta hukum bukan Islam, Allah SWT melarang kaum muslimin untuk mengambil maupun menerapkannya. Firman Allah SWT :

“Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.” [TMQ Ali-Imran, 3:85]

Nabi SAW bersabda :

"Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dasar daripadanya maka itu tertolak"

(HR. Bukhari dan Muslim).

Perbezaan antara Hadahrah Islam dan Barat

Islam

- Berdiri diatas landasan keimanan kepada Allah semata-mata (akidah islam)

- Matlamat kehidupan untuk mencapai kerehoaan Allah (melakukan apa yang disuruh & tinggal - apa yang dilarang).

- Kebahagiaan menurut islam adalah memperolehi keredhoan Allah.

- Perbuatan diukur sejajar dengan perintah Allah (halal & haram)

- Islam mengatur seluruh aspek kehidupan.(hubungan manusia dengan; Allah, manusia, individu)

Barat

- Dibangunkan diatas dasar pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme)

- Kehidupan semata-mata untuk meraih manfaat atau maslahat.

- Kebahagiaan hakiki adalah memperolehi sebanyak mungkin kenikmatan dunia.

- Kayu ukur perbuatan adalah manfaat semata-mata

- Peranan pencipta/aspek agama hanya terbatas dalam lingkungan masjid sahaja.

Berbeza dengan Hadharah, realiti madaniyah itu ada yang lahir dari Hadharah dan ada pula yang tidak lahir darinya melainkan lahir dari sains dan teknologi. Contoh madaniyah yang didasarkan pada Hadharah bukan Islam dan lahir darinya adalah lukisan makhluk bernyawa. Sebab Rasulnya melarangnya. Al Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi saw bersabda :

"Siapa saja yang membuat gambar (manusia atau hewan) maka Allah akan menyiksanya karena gambar tersebut di hari kiamat hingga ia meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia sama sekali tidak mampu melakukannya."

Begitu juga dengan kalung salib, pohon natal, simbol zionis, swastika, patung dan merupakan madaniyah yang lahir dari Hadharah bukan Islam.

Bentuk kebudayaan kebendaan atau madaniyah bila lahir dari Hadharah bukan Islam bererti tergolong bagian dari Hadharah tersebut. Dengan demikian, seorang mukmin yang benar-benar takut kepada Allah SWT tidak akan menggunakan ataupun menyebarkannya sebab Allah SWT melarang menerima-pakai sesuatu yang ianya bukan dari Hadharah Islam.

Berbeza dengan itu, bentuk kebudayaan kebendaan yang lahir dari sains dan teknologi serta tidak terkait dengan Hadharah bukan Islam boleh diambil dari siapa saja tanpa lagi membedakan dari Barat mahupun Timur, penemunya Muslim atau bukan..Rasulullah SAW bersabda:

"Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian " (HR. Muslim)

Hadis ini memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengembangkan ilmu sains, industri, dan teknologi moden dan apa saja yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan selama tidak bertentangan dengan syara'. Bahkan, Rasulullah SAW pernah mengirim dua orang sahabat iaitu 'Urwah Ibnu Mas'ud dan Ghailan Ibnu Maslamah ke kota Jarasy di Yaman untuk mempelajari pembuatan senjata Dabbabah (pemecah pintu kota) setelah beliau mengetahui bahawa alat tersebut mampu digunakan untuk memecahkan benteng lawan (Ath Thabari, Tarikhul Umam wal Muluk, jilid III, hal. 132).

Berdasarkan penjelasan tadi dibolehkan umat Islam menerima-pakai alat teknologi seperti produk elektronik VCD, radio, TV, komputer, elektrik, telefon, motorsikal, kain, makanan, minuman halal, dan produk lainnya sekalipun berasal dari orang bukan Islam tanpa memandang tentang ideologi yang mereka anut. Yang pastinya tentu saja, penggunaan produk tersebut akan berbeza antara umat Islam yang berpegang teguh pada Hadharah Islam dengan mereka yang tidak.

Madiniyyah Khas dan Madaniyyah Am

Khas

Dibangun berasaskan kepada hadharah atau kepercayaan. Contoh madaniah bukan islam; Patung sembahan, Gereja, kuil, pakaian paderi & sami, lukisan yang menghairahkan dan seangkatan dengannya. Orang islam tidak boleh melibatkan diri dalam madaniah yang berkait dengan hadharah bukan islam.

Am

Madaniah ini dilestarikan tidak berpandukan kepada hadharah. Contoh : peralatan teknologi dan infrastruktur/prasarana. madaniah ini bersifat universal bukan hak milik umat tertentu. Contoh kesalahan : ”teknologi moden nie hak barat, jadi apa2 hal kita tanya barat.”

Khatimah

Dewasa ini umat Islam sedang dilanda perang kebudayaan. Berbagai serbuan budaya begitu deras, dan amat sulit sekali dibendung. Bila tidak diselesaikan maka generasi muslim pada masa akan datang mungkin tidak lagi mengenal ajaran Islam dan jauh dari budaya yang lahir dari Islam. Langkah jangka pendek adalah mempopularkan budaya yang lahir dari Islam menggantikan budaya hidup yang bertentangan dengan Islam. Namun, kebudayaan Islam akan

terlaksana, terjaga, dan lestari dengan dilaksanakan seluruh syariat Islam. Sebab itu, perjuangan budaya hidup Islam adalah dalam skala individu dan ada beberpa jemaah memperjuangkannya dan dalam skala Negara pula kelihatannya hadharah Barat (sistem demokrasi) diterapkan, undang-undang diluluskan dengan kuasa majoriti, bukannya mengikut Islam. Berlainan sekali dengan sistem Khilafah yang akan melaksanakan hukum-hakam Islam sebagai budaya Islam dan melestarikannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariiq!.

No comments: